library


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस अछामको गैरसरकारी संस्था परिचालन तथा समुन्वय ईकाइ संचालन कार्यबिधि-२०७२ प्रकाशन २०७३।०३।२९ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था परिचालन तथा समुन्वय ईकाइ संचालन कार्यबिधि-२०७२
आवधिक गाउँ विकास योजना(४) प्रकाशन सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक गाउँ विकास योजना -सोकट गा.वि.स
आवधिक गाउँ विकास योजना(३) प्रकाशन २०७३।०३।१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक गाउँ विकास योजना (धमाली ,कुइका,मार्कू,पुल्लेतोला,ऋषिदह,ठाँटी गा.वि.स)
आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२।१२।०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणापछिको ८ औ जिल्ला परिषद २०७२ फागुन ,बाट पारित आ.व २०७३/०७४ को बजेट तथा कार्यक्रम
सिफारिश सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सिफारिश सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा
खाता बन्द गर्नको लागि निवेदन फारमको ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खाता बन्द गर्नको लागि निवेदन फारमको ढाँचा
खाता परिवर्तन सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खाता परिवर्तन सम्बन्धि निवेदन फारमको ढाँचा
खाता स‍ंचालनको लागि नमुना निवेदन फारम निवेदनका ढाँचाहरु २०७३-०१-१४ सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खाता स‍ंचालनको लागि नमुना निवेदन फारम
अछाम जिल्लाकाे तेस्राे अावधिक जिल्ला विकास याेजना प्रकाशन २०७२।१२।१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अछाम जिल्लाकाे तेस्राे अावधिक जिल्ला विकास याेजना (अा.व २०७२।०७३ - २०७६।०७७)
आवधिक गाउँ विकास योजना(२) प्रकाशन २०७२।१२।१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक गाउँ विकास योजना (वर्दादेवि,बस्ती,बाटुलासैन,वयला,भैरवस्थान,वीरपथ,चाल्सा,चण्डिका,चाफामाण्डौ,ढाकु,दुनी,गाज्रा,घोडासैन,हिच्मा,जनालीकोट ,कालिका,कश्कोट,मलातिकोट ,लुङ्ग्रा,मष्टवण्डाली,मुली,नन्देगडा,रहफ,रामारोशन,शेरा,शान्तडा,षोडशा )
Skip to toolbar