निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन उत्खनन सम्बन्धी प्रारम्भिक बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी मार्गदर्शन |

Document: 

"स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (परिमार्जन सहित) २०७३ कार्तिक ४"

Pages